Όχι πια ντοκ, μόνο εμ-ντι

Αναδημοσίευση του editorial για το τεύχος 059 του deltaHacker
Office Markdown Atom

Φίλες και φίλοι,